Szkolenie rekreacyjne

Nauka żeglarstwa to doskonała forma atrakcyjnego sposobu spędzania czasu wolnego, która jednocześnie kształtuje charakter i pomaga zdobyć umiejętności przydatne w ciągu życia.